ergo hestia

Jerzy Czarnecki

tel. kom.: +48 602 772 577

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek - Piątek08:00-16:00
Dowiedz się więcej

Informacje o agencie

Pacta sunt servanda

Umowa to rzecz święta. Umów należy dotrzymywać. Z umów należy się wywiązywać. Oto zasady stanowiące fundament naszego etosu pracy, który pozwala nam być prawdziwymi profesjonalistami.

Określenie się mianem profesjonalisty to duże wyzwanie, ale podejmujemy je świadomie. Dlatego też właśnie od słowa „profesjonalizm” pochodzi pierwszy człon nowej nazwy przedsiębiorstwa.

Nazwa ProPacta ma podkreślać nasze kompetencje, a także symbolizować zasady i wartości, którymi się kierujemy. Ma ona również stale przypominać nam o tym, jaki kierunek rozwoju wytyczyliśmy sobie wiele lat temu.Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Temat wiadomości
Treść wiadomości

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

rozwiń